Quality Performance Academy // Inloggen QPApp

Privacy statement

Privacy statement

 

Als patiënt/klant bij QP-A, Akkerlaan 2, 5143ND Waalwijk, info@qp-a.nl is het noodzakelijk dat wij gegevens van u verzamelen en verwerken. Volgens artikel 454 BW van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt de fysiotherapeut geacht een dossier in te richten dat gegevens bevat over de gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en andere gegevens die voor een goede hulpverlening noodzakelijk zijn.

 1. Welke gegevens verzamelen wij?
  – In verband met uw behandeling verzamelen wij gegevens relevant voor uw gezondheidsklacht. De gegevens wordt gebruikt om u een goede en veilige behandeling te kunnen geven, en hebben QP-A nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Wij zal ten alle tijden zorgvuldig en veilig omgaan met uw gegevens.
 2. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
  – Wij delen zonder toestemming nooit uw gegevens met derden. Wel is het noodzakelijk voor ons om bepaalde gegevens te delen met uw zorgverzekeraar en eventueel met de softwareleverancier van de elektronische patiënten dossier. Uw gegevens kan ook geanonimiseerd gebruikt geworden voor onderzoeksdoeleinden en kwaliteitsverbetering. Als u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit melden bij uw behandelaar. Alleen geautoriseerd personeel van QP-A heeft toegang tot uw gegevens. Voor al personeel van QP-A geldt het medisch beroepsgeheim.
 3. Bewaartermijn?
  Uw journaal wordt maximaal 15 jaar bewaard vanaf de laatste journaalvoering. Onder bijzondere omstandigheden, zoals bij chronische ziekte, kan het zijn dat uw gegevens langer worden bewaard.
 4. Uw rechten
  – U heeft de recht op inzage, correctie en (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens.
  U kunt ons bereiken door een brief of e-mail te sturen naar:
  QP-A
  Akkerlaan 2
  5143ND Waalwijk
  info@qp-a.nl
  Wij zal zo snel mogelijk, maar binnen één maand, reageren op uw verzoek.
 5. Klacht
  Heeft u een klacht over hoe wij uw gegevens verzamelen of verwerken? U kunt dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk.